เพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้านของ Bangkok River เต็มไปด้วยชีวิตและกิจกรรม เพราะมีหอศิลป์ ร้านค้า ร้านอาหารและบาร์ มากมาย การเดินเล่นและพูดคุยกัน จึงมีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเสมอ กลับมาเยี่ยมเพจของเราเพื่อติดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคต

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location