บรรษัทบริบาล

พันธมิตรของของ Bangkok River แต่ละคน ช่วยทำโครงการต่าง ๆ ที่นำความยั่งยืนและความรับผิดชอบมาสู่ Bangkok River ซึ่งรวมถึงโครงการลดรอยเท้าคาร์บอน การทำงานกับชุมชนในท้องถิ่น การลดสิ่งปฏิกูล พันธมิตรของ Bangkok River ทำงานร่วมกับองค์กร NGO ที่อยู่ในพื้นที่ กลุ่มชุมชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ศาสนสถาน โรงพยาบาล และบ้านเรือนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกคนและสุขภาพของโลก

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location