ไทย

กิจกรรมบางอย่างที่มีความเฉพาะตัวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด เรียนรู้ความลับของการทำอาหารไทย ฝึกเทคนิคมวยไทย หรือรับพรจากรอบสักแบบไทย คุณจะสามารถเข้าถึงแง่มุมต่าง ๆ ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านประสบการณ์ตรงริมฝั่งแม่น้ำนี้

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location