ไทย

กิจกรรมที่มีความเฉพาะตัวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาด เรียนรู้ความลับของการทำอาหารไทย ฝึกเทคนิคมวยไทย หรือรับพรจากรอยสักแบบไทย คุณจะสามารถเข้าถึงสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านประสบการณ์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำนี้

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location