ศิลปะและวัฒนธรรม

การฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏอยู่ริมแม่น้ำโดดเด่นขึ้นมา ในขณะเดียวกับที่ได้ต้อนรับผู้มีความสามารถหน้าใหม่ รวมทั้งผลงานร่วมสมัยเข้ามาร่วมอยู่ด้วย เยี่ยมชมหอศิลป์และพื้นที่จัดงานต่าง ๆ ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะแสดงให้คุณได้เห็นผลงานและการแสดงในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและรูปแบบดั้งเดิม

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location