ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช (Yaowarat Chinatown Heritage Center)

Operating Hours

9:00 am - 5:00 pm, daily except Mon

ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชบอกเล่าเรื่องราวที่มีความสำคัญในอดีตระหว่างไทย-จีน

ประเทศไทยมักจะแสดงภาพลักษณ์ความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นไทย แต่ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความกลมกลืนทางชาติพันธุ์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากนโยบายอันแข็งกร้าวของรัฐบาลในเรื่องการปรับเข้ากันทางสังคมชาติพันธ์ต่าง ๆ ที่ไม่สนับสนุนการแบ่งเชื้อชาติ เพื่อประโยชน์ของความเป็น “ไทย” เท่านั้น แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการฟื้นคืนทางวัฒนธรรมในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดความสนใจว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีส่วนรวมในความเป็นประเทศไทยในปัจจุบันอย่างไรบ้าง สำหรับความสัมพันธ์ของไทย-จีนนั้น มีการบอกเล่าเรื่องราวไว้ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช

ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชตั้งอยู่บนชั้น 2 ของวัดไตรมิตรหรือวัดหลวงพ่อทองคำ แม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเสน่ห์ การเดินทางของคุณจะเริ่มด้วยการนำเสนอที่จะพาคุณเข้าไปดูคุณปู่เชื้อสายไทย-จีนเริ่มเล่ากำเนิดของเยาวราชให้กับหลานฟังในห้องนั่งเล่น การรำลึกถึงอดีตของคุณปู่ด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยจะกระตุ้นความสงสัยของคุณ จากนั้น คุณก็จะพร้อมเดินทางเพื่อค้นหาต่อไป

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดอย่างดีและเดินชมได้สะดวก คุณจะเดินไปตามทางเดินเส้นเดียวและไม่หลงไปไหนแน่ ๆ มีการใช้วิธีการทางมัลติมีเดียเพื่อแสดงการอพยพเข้ามาในประเทศไทย ความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญ ประโยชน์ที่พวกเขาได้รับ และการมีส่วนร่วมในการสร้างชาติ ของที่จัดแสดงขนาดเท่าของจริงจะพาคุณย้อนไปสู่การเดินทางของชาวจีนบนเรือสำเภาและวันหนึ่งในชีวิตของพวกเขาในกรุงเทพฯ สมัยอดิต พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการเดินสำรวจเยาวราช เนื้อหาที่จัดแสดงจะช่วยให้คุณดื่มด่ำกับย่านเยาวราชได้มากกว่าเดิม

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location