วัดยานนาวา (Wat Yannawa)

Operating Hours

9:00 - 17:30, ทุกวัน

สำหรับหลายๆคน ภาพของพระเจดีย์ที่มีฐานเป็นเรือสำเภาขนาดเท่าของจริงคงจะไม่ใช่ภาพที่คุ้นตานัก แต่นี่แหละเป็นสิ่งพิเศษของวัดยานนาวา ที่นอกจากจะเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ก็ยังเป็นพระเจดีย์ที่คงเก็บเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไว้ให้คนไทยรุ่นหลังได้จดจำอีกด้วย

วัดยานนาวานั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในตอนแรกนั้นก็เป็นเพียงวัดธรรมดาๆเหมือนกับวัดอื่นๆในสมัยนั้น แต่พอเข้าสู่ช่วงที่การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนกำลังเฟื่องฟู วัดยานนาวาก็ถูกบูรณะให้ใหญ่ขึ้น ต่อมารัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์และสร้างสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย

เนื่องจากวัดยานนาวานั้นถูกบูรณะซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาจจะเหลือเค้าโครงของยุคสมัยก่อนไม่มากนัก แต่ที่อยากแนะนำให้ไปเยี่ยมชมคือพระอุโบสถที่เก่าแก่มากจนต้องมีหลังคาถึงสองชั้น ก่อนกลับอย่าลืมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าด้วยล่ะ

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location