วัดสวนพลูเป็นวัดชุมชนที่มีสีสันที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร

คุณอาจเคยเห็นว่าวัดชุมชนนั้นมีมากมาย แต่วัดสวนพลูที่อยู่ในชุมชน Creative District นั้นต่างกับวัดชุมชนอื่น ๆ นักท่องเที่ยวจำนวนมากพลาดโอกาสในการชมวัดแห่งนี้เนื่องจากมีสถานที่ดึงดูดใจในบริเวณใกล้เคียงหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมแชงกรีลา ฉากอาหารเจริญกรุง หรือห้างสรรพสินค้าชุมชนที่หัวมุมใกล้ๆ

ชมความงามอย่างช้า ๆ และมองอย่างระมัดระวัง คุณจะเริ่มเห็นคุณสมบัติที่น่าประหลาดใจที่อาจจะต้องซูมกล้องของคุณเข้าใกล้ๆ ไตรมาสพระภิกษุสงฆ์และอาคารอื่น ๆ โดยรอบพระอุโบสถศาลหลักถูกสร้างขึ้นจากไม้ หากตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จะเห็นการแกะสลักที่มีรายละเอียดหลายอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะไทย ห้องโถงศาลหลักอาจมีลักษณะคล้ายวัดอื่น ๆ ในด้านงานสถาปัตยกรรม ต่างกันที่ตรงการประดับที่มีความละเอียดเป็นอย่างมาก ปลายจั่วหลังคาก็มีความสดใสงดงาม

ถ้ามองดีๆ จะเห็นได้ว่าวัดมีสีฟ้าที่แปลก เนื่องจากการเลือกใช้กระเบื้องกระจกสีฟ้ามากกว่าสีทองคลาสสิก ทำให้วัดนี้มีบรรยากาศที่สงบมากกว่าคนอื่น ๆ

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location