วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (Wat Prayurawongsawas Woravihara)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามของกรุงเทพ: มีการมุงหลังคาที่สวยงามด้วยสีเหลืองออกน้ำตาล สีเหลือง และสีเขียว หน้าจั่วตกแต่งด้วยลายดอกไม้ที่สวยงาม มีการตกแต่งลวดลายอย่างละเอียดตัดกันกับผนังกำแพงและเสาสีขาวสะอาด วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนและเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน วัดล้อมรอบได้ด้วยธีมดาบเหล็กสีแดง (แรกเริ่มนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษและนำมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเพื่อนำไปใช้ที่พระบรมมหาราชวัง) ลักษณะที่เด่นอีกอย่างของวัดแห่งนี้คือรูปเก่าเต่าจำลองที่เต่าตะนุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้ก็ไม่สำคัญหรือน่าสนใจมากไปกว่าการที่วัดแห่งนี้มีจิตวิญญาณและลักษณะของประวัติศาสตร์ปัจจุบันอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นวัดยังมีเจดีย์รูปทรงระฆังขนาดใหญ่ ที่หลายล้อมด้วยเจดีย์ขนาดเล็กอีก 18 เจดีย์

ในปีพ.ศ. 2548 เจ้าอาวาสสังเกตเห็นว่าโครงสร้างของเจดีย์หลักของวัดซึ่งมีความสูง 60.5 เมตรเอียงไป ท่านกังวลและเริ่มขอคำแนะนำจากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเริ่มตำนานของความร่วมมือกันของมนุษย์ เป็นเวลาถึงห้าปีที่มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรม ชุมชมคดีจีนใกล้ๆ และทางวัดได้ร่วมมือกันอย่างไม่ย่อท้อที่จะรักษาเจดีย์แห่งนี้ไม่ให้ล้มลง การบูรณะสำเร็จในปีพ.ศ. 2553 และโครงการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากองค์กรยูเนสโก้ในสาขารางวัลยอดเยี่ยมสำหรับการรักษามรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO’s Award of Excellence for Cultural Heritage Conservation)

ปัจจุบันนี้เจดีย์ยังคงตั้งตระหง่านและน่าชื่นชมอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแข็งแรงกว่าที่เคยเป็นมา การเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นบทเรียนที่น่าทึ่งสำหรับความรักในมรดกและพลังของการทำงานร่วมกัน

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location