วัดโพธิ์

Operating Hours

8:30 - 18:30, ทุกวัน

นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพแล้ว วัดโพธิ์ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยและยังเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย พระพุทธไสยาสของวัดนี้ก็มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศ และยังจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกในชนิดราชวรมหาวิหารเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศเลยก็ว่าได้

วัดโพธิ์ครอบคลุมพื้นที่ถึง 80,000 ตารางเมตร ดังนั้นการไปเที่ยววัดแห่งนี้คงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะสำรวจได้ครบ แนะนำให้ไปกราบไหว้พระพุทธไสยาสที่มีขนาดกว้างถึง 46 เมตรและสูงถึง 15 เมตร และอย่าลืมสังเกตภาพเขียนสีที่สวยงามจากจิตรกรฝีมือดีในอดีต

ที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นที่ก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนเกี่ยวกับศาสนา วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ การแพทย์แผนโบราณ และที่น่าโด่งดังที่สุดก็คือการนวดไทยแผนโบราณซึ่งแม้กระทั่งในปัจจุบันที่วัดโพธิ์ยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่สอนการนวดแผนโบราณที่ดีที่สุด ถ้ามีเวลาว่างลองแวะไปเรียนดูก็คงดีไม่น้อยจะได้มีความรู้ติดตัวไว้ไปนวดตัวเองเวลาที่เมื่อยได้

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location