วัดมงคลกัลป์ยาณวัตร (Wat Mangkon Kamalawat)

Operating Hours

9:00 am to 6:00 pm, daily

การเที่ยวชมไชน่าทาวน์ของกรุงเทพจะไม่สมบูรณ์ถ้าคุณไม่ได้ไปที่วัดมงคลกัลป์ยาณวัตร “วัดดอกบัวมังกร” แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในกรุงเทพ ตั้งอยู่ใจกลางไชน่าทาวน์และเต็มไปด้วยผู้คนตลอดทั้งปีที่เข้ามาศักการะและขอพร

วัดแห่งนี้เป็นการแนะนำความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายานเข้ามาในกรุงเทพเดิมที่เรียกว่าวัดเล่งเน่ยยี่ในปีพ.ศ. 2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามให้ใหม่ตามชื่อในปัจจุบัน วัดได้รับการตกแต่งด้วยปูนปั้นเป็นรูปสัตว์ ดอกไม้และมังกรจีน

อุโบสถหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคำ ขณะที่คุณเดินไปตามโถงทางเดินคุณจะสังเกตเห็นพระพุทธรูปของศาสนาพุทธ เต๋าและเจดีย์ต่างๆ ของลัทธิขงจื้อ ที่วัดแห่งนี้ผู้คนจะจุดธูปกันตลอดเวลา พวกเขาจะเติมน้ำมันลงในตะเกียงโดยหวังว่าจะเติม “ไฟ” ให้กับชีวิตของพวกเขาในปัจจุบันและส่งวิญญาณให้เดินทางโดยราบรื่นในชีวิตหลังความตาย ทางวัดจะจัดงานสำคัญต่างๆ ของชาวจีนตลอดทั้งปี หากคุณโชคดีที่อยู่ในกรุงเทพในช่วงเทศกาลเหล่านี้ คุณไม่ควรพลาดไปชมที่วัด ช่วงเทศกาลตรุษจีนวัดถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ชาวจีนในกรุงเทพทุกคนต้องไป ในเดือนตุลาคมก็จะมีงานเทศกาลกินเจและจะมีการตั้งร้านขายอาหารเจมากมายภายในวัดเพื่อกระตุ้นให้คนกินเจกันมากขึ้น

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location