วัดอรุณราชวราราม (Wat Arun)

Operating Hours

8:30 am - 17:30 pm, daily

เมื่อคุณล่องเรือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา คุณจะได้พบกับความสวยงามของวัดอรุณซึ่งเป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่อยู่ริมแม่น้ำ ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ทำให้เป็นเรื่องยากที่คุณจะพลาดสายตาไปได้ และเมื่อได้เห็นด้วยเปล่าจะรู้ทันที่ว่ารูปถ่ายไหนๆ ก็ไม่อาจสู้ได้

ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันนั้นมีบรรยากาศที่สงบเงียบกว่าทางฝั่งตะวันออก ต่างจากในสมัยก่อนย่านนี้เคยเป็นย่านที่คึกคักเพราะว่าเป็นฝั่งที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ วัดอรุณตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นพระราชวังก่อนจะกลายมาเป็นกองบัญชาการกองทัพเรือในปัจจุบัน ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าวัดอรุณ มีความเป็นเขมรโบราณมากกว่าไทยซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

ลองเดินขึ้นบันไดพระปรางค์ไปเพื่อเห็นวิวที่สวยงามของวัดอรุณโดยรอบแล้วยังจะได้เห็นสถาปัตยกรรมขององค์พระปรางค์ใกล้ๆ แล้วคุณจะทึ่งที่ได้เห็นว่าเป็นการประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบและถ้วยชามแบบสมัยโบราณ น่าประทับใจกับการสร้างสรรค์นำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ของช่างไทยสมัยก่อน คิดแล้วน่ายกย่องจริงๆ

 

How to get there

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location