แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของกรุงเทพฯ และแน่นอนว่าชีวิตในเมืองกรุงเทพฯนั้นจะไม่เหมือนเดิมหากไม่มีแม่น้ำสาย สำคัญสายนี้ แต่ในช่วงหลายสิบปีให้หลังมานี้ ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้อยลง เนื่องจากความเจริญในเมืองกรุงเทพฯได้มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยาย บริเวณออกไปไกลจากแม่น้ำ หลายๆคนเริ่มลืมที่จะให้ความใส่ใจในการดูแลรักษาแม่น้ำสายนี้ และด้วยเหตุนี้ Traidhos Barge Program จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ผู้คนหันมาเอาใจใส่แม่น้ำเจ้าพระยาให้มากขึ้น

ใน ปีพ.ศ. 2487 ม.ล. ตรีทศยุทธ เทวกุล ผู้ซึ่งเป็นสถาปนิกที่รักธรรมชาติมีความหวังที่อยากจะทำโรงเรียนลอยน้ำให้ เป็นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยากับเยาวชน ท่านเชื่อว่าการได้ศึกษาโดยได้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงจะทำให้ เด็กๆได้มีแรงบันดาลใจที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม หลังจากที่ท่านได้ซื้อเรือบาร์จที่มีความยาว 20 เมตร ท่านก็ได้เริ่มทำการปรับปรุงดัดแปลงเรือให้เป็นโรงเรียนลอยน้ำตามที่ได้ ตั้งใจไว้ โปรแกรมการสอนนี้มีมาจนถึงปัจจุบันและได้มีการเปิดการสอนเพิ่มขึ้นในหลาก หลายรูปแบบ ทุกวันนี้มีนักเรียนให้ความสนใจในโปรแกรมต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมีคนอื่นๆที่มาเรียนแบบเป็น Private Group รวมไปถึงชาวต่างชาติอีกด้วย

ลองเลือกดูโปรแกรมต่างๆของที่นี่ และเลือกเรียนโปรแกรมที่ดูน่าสนใจที่สุดสำหรับคุณและนักเรียนของคุณ บางโปรแกรมนั้นใช้เวลาถึง 5 วันและมีการเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ น่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะ รับรองได้ว่าการเลือกศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับนี่จะเป็นประสบการณ์ที่ สนุกสำหรับทุกๆคน นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังจะได้เดินทางและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location