Thiptara

Operating Hours

18:00 - 22:30, ทุกวัน

How to get there

  • The Peninsula Bangkok

 

ร้านทิพย์ธาราตั้งอยู่ท่ามกลางสวนในบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไทรและดอกไม้หลากสี ทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นเมื่อได้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงาม โต๊ะอาหารเรียงกันไปริมน้ำบ้าง และอยู่ในศาลาเรือนไทยบ้าง นอกจากนี้บริเวณรอบๆร้านยังมีผลงานศิลปะต่างๆให้ผู้คนได้ชื่นชมกับความสวยงามแบบไทย เมนของทางร้านมีอาหารไทยแบบดั้งเดิมหลากหลายให้เลือก

 

Book Now!

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location