Thiptara

Operating Hours

6:00 pm - 10:30 pm, daily

How to get there

  • The Peninsula Bangkok
Make a Reservation

 

ร้านทิพย์ธาราตั้งอยู่ท่ามกลางสวนในบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไทรและดอกไม้หลากสี ทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นเมื่อได้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงาม โต๊ะอาหารเรียงกันไปริมน้ำบ้าง และอยู่ในศาลาเรือนไทยบ้าง นอกจากนี้บริเวณรอบๆร้านยังมีผลงานศิลปะต่างๆให้ผู้คนได้ชื่นชมกับความสวยงามแบบไทย เมนของทางร้านมีอาหารไทยแบบดั้งเดิมหลากหลายให้เลือก 

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location