สักยันต์ที่ เดอะ สยาม (The Siam Sak Yant)

How to get there

  • The Siam Hotel
More Information

สักยันต์ การสักลวดลายศักดิ์สิทธิ์แบบไทย ที่เดอะ สยาม นำเสนอให้คุณ

สักยันต์ การสักลวดลายศักดิ์สิทธิ์แบบไทย มีจุดเริ่มต้นที่ชนเผ่าไตซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม รูปที่ใช้ในการสักนั้นแรกเริ่มเป็นไปตามความเชื่อวิญญาณนิยมของชนเผ่า เมื่อศาสนาฮินดูและพุทธเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบบในการสักก็เริ่มรวมเอายันตระ หรือแผนภาพแห่งเวทมนตร์ซึ่งปรากฏในศาสนาแบบอินเดีย ในประเทศไทย การสักยันต์มีโดยทั่วไป โดยมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และจิตวิญญาณ เชื่อกันว่าผู้ที่สักยันต์จะได้รับพลังพิเศษที่คอยช่วยเหลือ หรือปกป้องพวกเขา ขึ้นอยู่กับลายที่สัก ที่เดอะ สยาม ช่างสักจะช่วยลงลวดลายศักดิ์สิทธิ์นี้บนตัวคุณ

ลายที่ใช้สักมีตั้งแต่ลายง่าย ๆ จนถึงลายสลับซับซ้อน ถ้ามองไกล ๆ ยันต์ที่สักอาจดูเหมือนการรวมรูปทรงเรขาคณิต สัตว์ และเทวดาเข้าด้วยกัน แต่ถ้ามองดี ๆ จะพบถ้อยคำภาษาบาลี ซึ่งถ้อยคำที่ทรงพลังนี้จะแตกต่างกันไปตามคำขอของผู้สัก ลายสักนี้จะให้คุณกับผู้สัก เช่น เสน่ห์ หรือโชคดี หรือการป้องกันจากความชั่วร้ายและเคราะห์ร้ายต่าง ๆ เมื่อคุณเลือกได้ ช่างสักจะช่วยออกแบบให้คุณ

ในการสักยันต์ หมึกจะเข้าสู่ผิวหนังด้วยเข็มสักยันต์ที่เป็นโลหะแท่งยาว ฝนให้คมเป็นปลายแหลม โดยจะจุ่มปลายแหลมลงในหมึก และทิ่มลงบนผิวหนังด้วยมือ ที่เดอะ สยาม เพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัย ช่างสักจะใช้เข็มพร้อมด้ามจับ ซึ่งเป็นแบบใช้แล้วทิ้งแทน ฟังดูแล้วขั้นตอนการสักอาจดูน่ากลัว ช่างสักจึงมักจะแนะนำให้เริ่มสักจากลายง่าย ๆ ก่อน แต่ถ้าคุณพร้อมจะได้รับพรมากขึ้น แน่นอนว่าช่างสามารถสักลายอันทรงพลังให้คุณมากขึ้นอย่างแน่นอน

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location