หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (The Queen’s Gallery)

Operating Hours

10:00 am - 7:00 pm, Daily except Wed

More Information

หลายปีก่อนหน้านี้ ความสนใจในศิลปะร่วมสมัย(contemporary art) กำลังผลิดอกเบ่งบานในกรุงเทพมหานคร ทั่วทั้งเมือง พื้นที่ศิลปะรูปแบบต่างๆ เปิดตัวขึ้น มีผู้คนสนใจเข้าชมมากขึ้นทั้งประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินได้แสดงออกถึงแนวคิดและเทคนิคผ่านผลงานศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  (The Creative District and Bangkok Art and Culture Center) ให้ความสำคัญกับรสนิยมคนเมืองยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยศิลปะการออกแบบที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2543 สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริสนับสนุนศิลปินไทยโดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ณ บริเวณ ด้านเหนือของเกาะรัตนโกสินทร์  โดยเริ่มต้นมาจาก การจัดโครงการประกวดวาดภาพ ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ที่จัดมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517 ศิลปินผู้ชนะการแข่งขันจากโครงการอันทรงเกียรตินี้ ต่างก็ได้กลายเป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

งานประกวด ในปี พ.ศ. 2544 สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาในงานพระราชทานรางวัลและทอดพระเนตรผลงานของศิลปินที่เข้าร่วมประกวด และทรงเล็กเห็นว่าศิลปินไทยยังขาดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย  จึงทรงมีพระราชดำริจัดหาสถานที่จัดแสดงให้กับศิลปินไทย ธนาคารกรุงเทพฯ จึงน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารที่ทำการเดิมของธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า สนองพระราชดำริ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงถือกำเนิดขึ้นในครั้งนั้น และเปิดทำการเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2546 บนพื้นที่ 3,700 ตร.ม. ของอาคารสีขาว สูง 5 ชั้น

ภายนอกอาคารแม้จะดูนิ่งเรียบแต่โดดเด่นด้วยตัวสถาปัตยกรรมของตัวอาคารสไตล์โมเดิร์น ภายในอาคาร ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทยขนาดใหญ่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนจัดแสดงผลงานศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และส่วนจัดแสดงผลงานของศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงเป็นเสมือนสถานที่ที่ผู้คนจะสามารถสัมผัสได้ถึงหัวใจของศิลปินไทยและศิลปะแบบร่วมสมัยของไทย

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location