ในฐานะส่วนหนึ่งของ บริษัท เดอะฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮ้โฮเตลส์ จำกัด (HSH) โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์เพื่อความหรูหราที่ยั่งยืน

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมานานถึง 150 ปี HSH มุ่งมั่นที่จะมอบมาตรฐานสูงสุดของความหรูหราในแบบที่ยั่งยืน โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ มีโอกาสที่จะมอบตัวเลือกที่ยั่งยืนให้กับแขกของโรงแรม โดยไม่ส่งผลกับคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์และบริการของโรงแรม ทางโรงแรมยังเล็งเห็นว่าแขกก็มีความต้องการตัวเลือกความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น และเห็นถึงประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ 2020 ด้านความหรูหราที่ยั่งยืนของ HSH กำหนดให้ความยั่งยืนเป็นหัวใจของโมเดลทางธุรกิจและแบรนด์ของบริษัท โดยเน้นที่ 7 เรื่องซึ่งครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ วิสัยทัศน์ 2020 ทำให้เกิดเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 50 เรื่องที่ HSH ตั้งใจจะทำให้สำเร็จภายในปี ค.ศ. 2020 โดย 7 เรื่องหลักนั้นคือ บรรษัทภิบาลและการจัดการ ประสบการณ์ลูกค้า พนักงาน การปฏิบัติงาน

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location