มูลนิธิ Scholars of Sustenance (SOS) เชื่อว่า ความไม่มั่นคงทางอาหารและการจัดการอาหารส่วนเกินเป็นหนึ่งในประเด็นทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนในยุคนี้

เป้าหมายของมูลนิธิ คือ การตั้งระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถจัดการของเสียอาจเกิดขึ้นและอาหารที่เกินความต้องการได้อย่างมีคุณค่าสำหรับชุมชนที่ต้องการ ด้วยความพยายามให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมชุมชนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง พวกเขาหวังว่าจะสร้างความตระหนักถึงปัญหาและหยุดวงจรเพื่อรักษาทรัพยากรอาหารที่มีคุณค่าเอาไว้ ในขณะที่สร้างระบบเหล่านี้ พวกเขาต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและในการศึกษากับเด็ก ๆ

เพื่อให้พวกเขาจะสามารถให้ทุนกับเด็กที่มีแววที่จะช่วยเหลือพวกเขาในชุมชนเหล่านี้ได้ ด้วยเงินทุนที่ได้รับมาจากการบริจาค SOS จัดตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่น ซึ่งมีรถพร้อมเครื่องทำความเย็น สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความมุ่งมั่น เพื่อที่พวกเขาจะสามารถจัดส่งอาหารได้อย่างรวดเร็วในแต่ละประเทศ ภายในช่วงไม่กี่ปีแรกของการดำเนินงาน พวกเขาก็สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน พวกเขาจะช่วยเหลือจนในที่สุดการดำเนินงานในแต่ละประเทศก็จะเป็นไปด้วยความอิสระ เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้สนับสนุนในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ซึ่งตั้งใจทำงาน และชุมชนผู้รับที่มีความสุข

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจของมูลนิธิ

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location