การเดินในตลาดท่าเตียนนั้น ในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความพิเศษของตลาดแห่งนี้ ทุกๆอย่างดูธรรมดาไม่ต่างจากตลาดทั่วไป ที่พอจะเป็นที่สังเกตได้คือตลาดแห่งนี้มีอาหารทะเลแห้งวางขายอยู่อย่างละลานตา แต่ความเป็นจริงแล้วตลาดท่าเตียนมีเรื่องราวความเป็นมาที่พิเศษอยู่ไม่น้อยเลย

ผู้คนมักจะมองข้ามตลาดท่าเตียนไปด้วยความที่ตลาดแห่งนี้อยู่ใกล้กับวัดพระแก้ว แต่ถ้ามองย้อนกลับไปตลาดท่าเตียนก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่มากพอๆกัน ที่แห่งนี้เคยเป็นย่านการค้าใหญ่ ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นทั้งตลาดบกและตลาดน้ำ มีท่าเรือใหญ่ขนส่งสินค้าที่มาจากประเทศต่างๆ และด้วยเหตุนี้ภายในวัดอรุณยังมีเจดีย์ต่างๆ ที่ประดับเครื่องลายครามของจีนชิ้นเล็กๆ ที่สร้างอย่างสวยงาม ไม่เพียงแค่นั้น ตลาดแห่งนี้ยังได้กลายเป็นตลาดท้ายวังสำหรับชาววังอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าในตำนานว่าที่ตลาดท่าเตียนนี้ยังเคยเป็นสถานที่ต่อสู้ของยักษ์วัดโพธิ์และยักษ์วัดแจ้งจากสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การต่อสู้กันของยักษ์ทั้งสองนั้นรุนแรงมากจนบริเวณแถวนั้นราบเรียบกลายเป็นสถานที่ที่ โล่งเตียนไปหมด เมื่อพระอิศวรได้ยินเรื่องราวที่ต่อสู้กันทำให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อน จึงได้ลงโทษโดยการสาปให้ยักษ์ทั้ง 2 กลายเป็นหิน โดยยักษ์วัดโพธิ์ทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถ ส่วนยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่เฝ้าวิหารวัดแจ้งเรื่อยมา

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location