Terrace Rim Naam

Operating Hours

Open Daily, Drinks: 5:00 PM – 12:00 AM, Dinner: 6:00 PM - 12:00 AM

How to get there

  • โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
Make a Reservation

ร้านศาลาริมน้ำตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล พร้อมบริการเรือรับส่งจากฝั่งโรงแรมไปยังฝั่งร้านอาหาร นอกจากเมนูอาหารไทยชั้นเลิศและเมนูพิเศษๆ แล้ว ที่นี่ยังมีบรรยากาศแบบริมน้ำสุดผ่อนคลาย ให้คุณได้ทานอาหารมื้อพิเศษในบรรยากาศที่น่าประทับใจ

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location