เกือบสุดสายของถนนเจริญกรุงผ่านเอเชียทีค คุณจะพบตึกแถวสีเขียวและสีครีมติดกันสองตึก ซึ่งตึกแถวสองตึกนี้ในยามเช้าจะจำหน่ายอาหาร ของใช้ทั่วไป และฮาร์ดแวร์ต่างๆ

หากคุณเดินเข้าไปในซอย เจริญกรุง 103 คุณจะพบกับชุมชนเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ‘ชุมชนสวนหลวง1’
หนึ่งในชุมชนจาก 120 ชุมชน ในจังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งชุมชนนี้เคยได้รับรางวัลจากให้เป็นชุมชนตัวอย่างของกรุงเทพมหานครจากพระเทพฯ

ชุมชนนี้เกิดขึ้นมาก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ในเวลานั้นชุมชนแห่งนี้เป็นสวนผลไม้ที่มีคลองผ่านตรงกลาง หัวหน้าของชุมชนนี้ ชื่อว่า คุณ สุชาติ บุญมี กล่าวว่า “ในสมัยก่อน คลองที่ผ่านกลางชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่กว้างพอสำหรับเรือขนาดกลางเลยล่ะ”

ด้วยเวลาที่ผ่านไป ชุมชนแห่งนี้ถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยตึกที่มากขึ้นจากผู้อยู่อาศัยที่มากขึ้น ทำให้พื้นที่ของคลองที่ผ่านกลางชุมชนมีพื้นที่น้อยลง ณ เวลานี้ ชุมชนสวนหลวง1 มีผู้อยู่อาศัยโดยประมาณ 2500 คน จากบ้าน 500 หลัง ในชุมชนเองประกอบไปด้วย โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมอยู่ในพื้นที่ของชุมชนด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าชุมชนสวนหลวง1 ยังมีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากลำคลองเพื่อเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ พื้นที่ของชุมชนในบางจุดจะไม่เปิดให้รถจักรยานยนต์ผ่าน เพื่อให้ผู้ที่เดินสัญจรในชุมชนมีพื้นที่มากขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้น

สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดสำหรับชุมชนสวนหลวง1 คือ ความสามารถของชุมชนที่สามารถบริหารตัวเองได้ ชุมชนแห่งนี้เคยได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชมงคลและสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครฯ
ในชุมชนสวนหลวง1 มีโครงการน่าสนใจที่ถูกบริหารจัดการโดยคนในชุมชนมากมาย หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้คือ การจัดการขยะของชุมชน หากมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมชุมชนแห่งนี้จะเห็นได้ว่าในบริเวณหน้าบ้านของแต่ละบ้านจะไม่มี ถังขยะ ตั้งอยู่หน้าบ้านเลย เนื่องจากว่าเป็นการตกลงกันของแต่ละผู้อยู่อาศัยในชุมชนว่า พวกเขาจะไม่ทำให้ชุมชนแห่งนี้ไม่มีกลิ่นที่ไม่ที่พึ่งประสงค์ต่อเพื่อนบ้านและผู้เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศของชุมชน นอกจากนั้นทางชุมชนเองยังมีการทำปุ๋ยธรรมชาติของตัวเองอีกด้วย

ในทุกๆ วันอาทิตย์ที่ชุมชนสวนหลวง1 จะมีการจัดตลาดนัดประจำอาทิตย์ ซึ่งจะมี่ส่วนช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น โดยในตลาดประจำอาทิตย์จะประกอบไปด้วย ของสด อาหารมุสลิม และ สิ่งของต่างๆ ที่คนในชุมชนร่วมกันผลิต

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location