วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) (Sri Maha Mariamman Temple)

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก เป็นโบสถ์พราหมณ์แห่งแรกและมีความสำคัญที่สุดของศาสนาฮินดูในกรุงเทพฯ

รัฐทมิฬนาฑูในประเทศอินเดีย เป็นที่รู้จักจากความหลายหลายของประเพณีทั้งด้านวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี และการเต้น ซึ่งยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ และศาสนาฮินดูก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากในการก่อร่างประวัติศาสตร์ของภูมิภาค และชาวทมิฬได้พัฒนาสถาปัตยกรรมภายในวัดที่มีความซับซ้อน มีจุดเด่นที่ประติมากรรมและการจารึกซึ่งมีอยู่มากมาย และทุกวันนี้วัฒนธรรมของชาวทมิฬก็ได้ขยายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเนื่องจากการอพยพเข้ามาของชาวทมิฬ

ในช่วงปี 1800-1809 หลังจากอินเดียกลายเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ ชาวทมิฬจำนวนมากมุ่งหน้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกลุ่มหนึ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และเริ่มธุรกิจค้าอัญมณี หรือไม่ก็เลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือเป็นมรดกตกทอดที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ในย่านสีลม นายไวตรีประเดียอะจิ ผู้นำชุมชนคนหนึ่งได้ริเริ่มการก่อนสร้างวัดฮินดูแห่งแรกในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2422 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งอุทิศให้กับเทพเจ้าหญิงผู้สร้างและผู้ทำลายจึงถูกสร้างขึ้นบนถนนสีลม วัดแห่งนี้มีรายละเอียดมากเหลือเชื่อและมีรูปสลักเทพเจ้าหลายองค์ ทางเข้าของวัดเป็นซุ้มประตูที่ประดับด้วยภาพของเทพเจ้าสีสันสดใส หรือที่เรียกว่าโคปุระ

วัดแขก ถือเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจชุมชนชาวทมิฬและฮินดู ในบริเวณวัดที่มั่งคั่งแห่งนี้ คุณจะยังคงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของผู้อพยพชาวทมิฬ ใกล้กับวัด มีร้านขายของและร้านอาหารที่มีชาวอินเดียเป็นเจ้าของตั้งอยู่หลายร้าน ด้านนอกวัด มีพ่อค้าแม่ค้าขายพวงมาลัยดอกดาวเรืองและผลไม้เพื่อบูชาพระแม่อุมาเทวี และถ้าคุณมาในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคม คุณจะได้สัมผัสกับงานเทศกาล นวราตรี ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งจะมีการนำรูปของพระแม่ออกมาแห่ไปตามถนนด้วย

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location