บ้านโซวเฮงไถ่ (Sol Heng Tai Mansion)

Operating Hours

By appointment or request only

โซว เฮง ไถ่ เปรียบเสมือนอัญมณีแห่งชาติที่มีอายุกว่า 200 ศตวรรษ มีที่ตั้งซึ่งอาจหาได้ยากอยู่ในตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวในตลาดน้อย

เมื่อเดินไปตามถนนที่มีขนาดเล็ก ๆ ของตลาดน้อย อาจจะหลงทางไปตามสถานที่ชุมชนท้องถิ่น อาจรู้สึกเหมือนเบียดกันไหล่ชนไหล่ในพื้นที่เล็ก ๆ เหมือนกับว่าโลกของคุณหดตัวตามคุณ จนคุณอาจจะเดินวนรอบสถานที่ทางประวัติศาสตร์โซว เฮง ไถ่นี้ โดยไม่รู้ตัว

ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ชาวโซวได้มาถึงเมืองสยาม ครอบครัวชาวไทยฮกเกี้ยนนี้มีรายได้ที่ดีจากการเป็นผู้ค้าขาย และในเวลาไม่นานต่อมา ก็ได้สร้างอาคารที่อยู่สองชั้นในซอยดวงตะวัน ตลาดน้อยนี้ขึ้น เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสไตล์ฮกเกี้ยนสุดท้ายแห่งหนึ่ง ที่เรียกกันว่า ศรีเตียมคิม หรือ ‘โกลเด้นสี่จุด’ คฤหาสน์โบราณ โซว เฮง ไท ประกอบด้วยบ้าน 4 หลัง รอบ ๆ ลานขนาดใหญ่ที่ยังคงตั้งตระหง่า ตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1800 คฤหาสน์บ้านสองชั้นนี้ส่วนใหญ่ทำจากไม้สักที่เชื่อมต่อกันด้วยลิ่ม
บริเวณบ้านนั้นจะตกแต่งไปด้วยไม้แกะสลักและเครื่องลายครามประดับตามห้องต่าง ๆ ความเชื่อของชาวฮกเกี้ยนนั้น ดูได้จากภาพต่าง ๆ ของสัตว์และดอกไม้ที่ตั้งไว้เป็นตัวแทนจากพระเจ้า

คฤหาสน์ โซว เฮง ไถ่ ในวันนี้ ยังเป็นแหล่งสถานที่ที่สวยงามและยังคงเป็นบ้านสำหรับสมาชิกของตระกูลโซว ซึ่งไม่ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม แต่หากโชคดีได้พบ คุณดวงตะวัน โปษจินดา ที่อาจจะถือโคมไฟ ใกล้กับคฤหาสน์สีแดงด้านหน้าประตู เป็นไปได้ที่จะได้รับคำเชิญเพื่อเข้าไปดูในหนึ่งในมรดกทางสถาปัตยกรรมของกรุงเทพฯ แห่งนี้

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location