โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เชื่อว่าความต้องการความหรูหราไม่จำเป็นต้องมีผลกระทบกับโลก และทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเน้นใน 5 เรื่อง

โรงแรมแชงกรี-ลา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้รวมความคิดริเริ่มใน 5เรื่องหลักของ CSR ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย พนักงาน อุปทาน และความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ภายใต้แนวคิด “ความยั่งยืน”

แคมเปญนี้เป็นความพยายามที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจและทำให้พนักงานมีส่วนร่วม สร้างข้อกำหนดให้พันธมิตรทางธุรกิจ และปรับให้เข้ากับความคิดริเริ่มของชุมชน ว่า CSR สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาได้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location