Shang Palace

Operating Hours

11:30 - 14:30 pm (จ. - ส.), 11:00 - 15:00 (อา.), 18:00 - 22:30 (ทุกวัน)

How to get there

  • Shangri-La Hotel
Make a Reservation

ร้านแชง พาเลซเป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้งที่อยู่ภายในโรงแรมแชงกรี-ลา และมีเมนูอาหารที่จะต้องเป็นที่ถูกใจของทุกๆคนที่ชอบทานอาหารจีน ภายในร้านตกแต่งด้วยไม้ที่มีลายแบบจีน มีเก้าอี้บุผ้าสีแดงและโต๊ะกลมที่ให้ บรรยากาศแบบจีนดั้งเดิม แวะมาทานติ่มซำที่นี่เป็นมื้อสาย หรือจะลองสั่งเมนูที่เป็น signature dish ของที่นี่อย่าง ข้าวเหนียวกับเนื้อปู

 

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location