Sala Rim Naam

Operating Hours

Dinner 19:00 to 23:00 Wednesday to Sunday (closed Monday & Tuesday)

Make a Reservation

ศาลาริมน้ำตั้งอยู่ตรงข้ามแม่น้ำจากโรงแรม ศาลาริมน้ำเป็นสถานที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสำหรับการชื่นชมการแสดงรำไทย ในขณะเดียวกันเพลิดเพลินไปอาหารไทยรสชาติดั้งเดิม

ให้ลิ้นของคุณได้สัมผัสกับการรับรสอาหาร เช่น หลนปูทะเล (เนื้อปูทะเลที่ปรุงด้วยกะทิ), ยำทะเล (สลัดอาหารทะเลสไตล์จัดจ้าน) หรือ Mussamun Nuea (แกงเนื้อวัวสไตล์อาหารใต้ พร้อมมันฝรั่งหวานและหัวหอม) ในขณะเดียวกันดวงตาของคุณได้ชื่นชมความงามของนาฏศิลป์ไทย

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location