ในฐานะส่วนหนึ่งของเครือวินแดม เวิล์ดไวด์ รามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้กับเข้ากับผลการดำเนินงานด้านธุรกิจการเงิน โดยรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่ได้ทำลงไป

ด้วยความเชื่อที่ว่า คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำดี วินแดม เวิล์ดไวด์ จึงได้บูรณาการงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ความหลากหลายและการรวมตัว สิทธิมนุษยชนและจริยธรรม การสนับสนุนชุมชนและการตอบสนอง และ การกำกับดูแลกิจการและการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ไว้ในวัฒนธรรมองค์กร และเป็นวิถีทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั่วโลก ตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อปี ค.ศ. 2006

ด้วยการบูรณาการหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ บรรษัทบริบาล (CSR) เข้ากับธุรกิจ วินแดม เวิล์ดไวด์ เติบโตขึ้นในฐานะพลเมืองบรรษัทที่มีความรับผิดชอบ และมีผลประกอบการที่สม่ำเสมอในฐานะบริษัทด้านสถานบริการที่มีผลประกอบการดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location