โอ พี การ์เด้น เป็นโอเอซิสสีเขียวใจกลางย่าน Creative District ซึ่งเป็นการรำลึกถึงนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

โอ พี การ์เด้น เป็นโอเอซิสสีเขียวใจกลาง ย่าน Creative District ที่ประกอบด้วยอาคารเดี่ยว หลายอาคารซึ่งได้รับการปรับปรุงให้กลายเป็นศูนย์การค้าที่อัดแน่นด้วยร้านค้าปลีก ถนนดั้งเดิมซึ่งเคยให้รถวิ่งผ่านตรงกลางของหมู่อาคารถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสนามที่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ หลายคนที่เคยไปเยือนโอ พี การ์เด้น มักจะสังเกตเห็นบรรยากาศความสงบซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ และคงจะเป็นเช่นนั้นเมื่อดูจากประวัติและจิตวิญญาณของที่นี่

โอ พี การ์เด้น เคยเป็นบ้านของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่เคารพอย่างมาก ผู้ที่เริ่มการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย และยังเป็นแพทย์แผนไทย นักชีววิทยา นักปักษาวิทยา นักสัตววิทยาสัตว์เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำ และนักอนุรักษ์ธรรมชาติ หมอบุญส่งเปิดโพลีคลินิกแห่งแรกของประเทศไทยที่บ้านซึ่งก็คือ โอ พี การ์เด้นแห่งนี้ ในฐานะนายพราน หมอบุญส่งเริ่มสังเกตเห็นถึงความเสื่อมโทรมของป่าและสัตว์ป่าในประเทศไทย ทำให้ท่านเริ่มเป็นผู้นำกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในช่วงปี ค.ศ. 1950 เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มรดกที่ท่านทิ้งไว้ คือการก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ป่า สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในฐานะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย และการป้องกันการสูญพันธุ์ของนกปากห่างโดยการประกาศให้เขตทำรังของนกเป็นเขตอนุรักษ์

ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ โอ พี การ์เด้น ไม่ได้เป็นบ้านของหมอบุญส่งแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังคงระลึกถึงความสำเร็จของท่าน เห็นได้จากลักษณะของศูนย์การค้าที่เขียวชอุ่ม และภาพวาดจิตรกรรมรูปหมอบุญส่งและสัตว์ป่า ศูนย์การค้าเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางของงานศิลปะ ที่มีทั้งอัตตา แกลเลอรี่ และเซรินเดีย แกลลอรี ถ้าคุณไม่เคยไปที่นั่น งานแกลเลอรี่ ฮอปปิ้ง ไนท์ ในย่าน Creative District ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะไปเยี่ยมชม หรือไม่ก็เชิญใช้เวลายามบ่ายจิบกาแฟในพื้นที่สีเขียวของแมงโก้ ทรี เจริญกรุง

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location