มิวเซียมสยาม (Museum Siam)

Operating Hours

10:00 am - 18:00 pm, Tue - Sun

 

เป็นที่ทราบกันว่าศิลปะวัฒนธรรมของไทยจะมักเป็นสิ่งก่อสร้างถาวร รวมตัวกันอยู่ในวัดวาอารามหลวงหรือตลาดแบบดั้งเดิม นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมุ่งไปที่โบราณสถานนั้นๆ มากกว่าการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานพิพิธภัณฑ์ไทยจึงมิได้เป็นความสนใจอันดับหนงไปโดยปริยาย มิวเซียมสยามได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนั้น และต้องการพัฒนาการเป็นคลังการเรียนรู้ที่มีการสื่อสารอย่างทันสมัยด้วยมาตรฐานสากล ตั้งอยู่บนเกาะรตนโกสินทร์ ใกล้ๆกับโบราณสถานที่มีชื่อเสียงก้องโลก นั่นคือ วัดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์ ตัวพิพิธภัณฑ์นั้นได้ดัดแปลงมาจากอาคารโบราณที่สวยงาม และกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ

แนวความคิดหลักของมิวเซียมสยามนั้นเรียบง่าย ‘การเล่าประวัติศาสตร์โดยใช้ผู้คนเป็นผู้ดำเนินเรื่อง’ การจัดวางเรื่องราวของผู้ที่อาศัยอยู่ในยุคนั้นๆ จะอธิบายประวัติศาสตร์ในแบบที่ธรรมชาติ รู้สึกใกล้ตัวมากขึ้น และได้ทำความเข้าใจสังคมยุคสมัยอย่างคนสามัญธรรมดา ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักฐานบันทึกทางราชการมักจะขาดตกไปหรือมักไม่มีบันทึกอย่างเป็นระบบ มิวเซียมสยามตั้งใจที่จะจัดแสดงงานให้มีความลื่นไหลอย่างเป็นธรรมชาติ เล่าเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน ด้วยการจัดวางงานแสดงเพื่อนำผู้ชมผ่านผังอาคารไปโดยลำดับไม่มีการสะดุด ไล่เรียงตั้งแต่ทางเข้าชั้นหนงขึ้นไปเรื่อยๆจนครบ นิทรรศการมีทั้งชิ้นงานแสดงถาวรและชิ้นงานที่ผดเปลี่ยนไปตามโอกาสเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นี้ จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษอยู่เสมอ พัฒนาการนำเสนอเนื้อหาอย่างมีชั้นเชิงและส่งเสริมให้มีการรวมกิจกรรม มีบทสนทนา การโต้ตอบระหว่างผู้รับชมและหัวข้อที่จัดแสดง

มิวเซียมสยามต้องการใหประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่กับสุนทรีย์ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์จะมีคาเฟ่เพื่อนั่งพักผ่อนในสวนสวยงาม ให้วันเรียนรู้เป็นวันที่ผ่อนคลาย

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location