เกาะเกร็ด (Ko Kret)

Operating Hours

24 Hours

เกาะเกร็ดเป็นถิ่นฐานที่ตั้งเพื่อการอยู่รอดแห่งหนึ่ง ของชาวมอญ ซึ่งพรั่งพร้อมอุดมไปด้วยวัฒนธรรมอันเป็นที่รู้จักกันดี

ความจริงที่บางคนอาจไม่รู้ก็คือ ชาวมอญเคยปกครองเจ้าพระยาวัลเลย์ก่อนที่คนไทยจะเข้ามาถึง เชื่อว่าเป็นหนึ่งในหมู่คนแรก ๆ ของภูมิภาคอินโดจีน ที่ได้ก่อตั้งอารยธรรมมากมายในช่วงต้นของยุคสมัยปัจจุบันของประเทศไทย แต่ก็ค่อย ๆ เลือนหายไปจากการทำสงคราม เมื่อเวลาผ่านไปอำนาจของชาวมอญก็ค่อยๆ เลือนหายไปจากเจ้าพระยาวัลเลย์ ช่วงเวลาที่ไม่มั่นคงในช่วงปีค.ศ 1800 ชาวมอญได้รับการต้อนรับที่ดีเพื่อมาตั้งหลักที่สยาม ไม่ช้าหลังจากนั้นชาวมอญก็ได้ปรับตัวเข้าสู่สังคมสยามและตั้งถิ่นฐานของตัวเอง ซึ่งรวมไปถึงแหล่งที่เที่ยวของการเดินทางที่ชื่นชอบเต็มวัน ในเกาะเกร็ด กรุงเทพฯวันนี้

เกาะเกร็ดเป็นเกาะที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1722 เมื่อมีการขุดคลองเพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน จนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีถนนสายหลัก ไม่มีรถยนต์ บนเกาะแห่งนี้ อากาศจึงสดชื่นกว่าที่อื่น ๆ ซึ่งเหมาะกับความรู้สึกเป็นชนบท มีความเขียวขจีที่ต่างกันกับบรยากาศในกรุงเทพฯ อย่างเห็นได้ชัด

เมื่อคุณไปถึงที่เกาะเกร็ดแล้ว ลองมองไปรอบ ๆ ตัวคุณ แล้วคุณจะพบว่าวัฒนธรรมมอญได้สืบทอดต่อมาในหลายรูปแบบบนเกาะแห่งนี้ คุณจะเห็นแผงลอยขายอาหารมอญที่มีชื่อเสียงหลาย ๆ แห่ง และใช้ภาชณะที่ทำมาจากเครื่องปั้นดินเผาดินเหนียวที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ เกาะนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับสถานที่แสวงบุญสำหรับลูกหลานชาวมอญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ มีผู้เข้าชมร่วมพิธีที่พระสงฆ์ในท้องถิ่นสวดมนต์เป็นภาษามอญ พระคัมภีร์ทั้งหลายจะเขียนไว้ในภาษามอญ พระเจดีย์มอญที่มีลักษณะเอียง สูงถึง 10 เมตรเป็นสถานที่สำคัญที่รู้จักกันดีของเกาะเกร็ด สามารถมองเห็นได้ เมื่อเข้าใกล้เกาะ การพักผ่อนหนึ่งวันที่ใช้ในเกาะเกร็ดไม่ได้เป็นเพียงการพักผ่อนทางกายอย่างเดียว แต่ยังช่วยส่งเสริมความรู้ทางวัฒนธรรมของคุณได้อีกด้วย

การเดินทาง:
เราจะรับคุณจากโรงแรมที่คุณพัก และมาสัมผัสประสบการณ์ความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการล่องเรือกับครอสทูริเวอร์ครูส

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location