การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคการปรับปรุงการเมืองการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยผ่านมุมมองต่างๆ มีมากมาย แต่จะมีมุมมองใดจะน่าสนใจเท่ามุมมองผ่านสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 7 ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น

การเปลี่ยนแปลงการระบอบการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็นเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย วันที่ 24 มิถุนายน ในปีนั้น เป็นวันที่การเมืองการปกครองไทยได้ปรับปรุงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อันยาวนานกว่า 8 ศตวรรษโดยปราศจากการนองเลือดและได้เข้ามาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทั้งจากมุมมองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายก้าวหน้า จึงเป็นมุมมองที่ควรค่าแก่การศึกษา  และไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ชนะในเหตุการณ์นี้ แต่การประกาศสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยในเวลานั้น

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กลายเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราว พระราชประวัติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และการมาถึงของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยในห้วงเวลานั้น ภายในจัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์จนเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติและชีวิตส่วนพระองค์หลังทรงสละราชสมบัติ  นิทรรศการจัดแสดงที่บ่งบอกถึงพระจริยวัตรที่เรียบง่ายสงบเสงี่ยมจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าท่านจะเคยทรงดำรงตำแหน่งพ่อแห่งแผ่นดิน

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2468 และสิ้นสุดลงภายในเวลาไม่ถึง 10ปี  ในรัชสมัยของพระองค์ เป็นยุคที่ปัญหาต่างๆ มากมายที่สะสมมาเนิ่นนาน ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและนอกประเทศต่างรุมเร้าเข้ามาพร้อมกัน เกิดกระแสเรียกร้องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในห้วงเวลานั้น นิทรรศการปิดท้ายด้วยเรื่องราวพระราชกรณียกิจหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระจริยวัตรและพระราชนิยมส่วนพระองค์ในด้านต่างๆ เช่น ภาพยนตร์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่เชิงสะพานผ่านฟ้า ทางด้านเหนือของเกาะรัตนโกสินทร์    อาคารสถาปัตยกรรมนีโอ-โคโลเนียล กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เดิมทีตัวอาคารเคยเป็น ห้างยอนแซมสัน แอนด์ซัน ห้างสรรพสินค้าในลอนดอน ที่มาเปิดสาขาในกรุงเทพฯ  จำหน่ายชุดสูทและเสื้อผ้าแฟชั่น  หลังจากนั้น อาคารได้เปลี่ยนมาเป็นห้างสรรพสินค้าจำหน่ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน  และในปี พ.ศ. 2545 อาคารแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location