บ้านเลขที่ 1 (House No. 1)

Operating Hours

24 hours to walk by, By appointment to rent space

บ้านเลขที่ 1 ตรอกกัปตันบุชเป็นมรดกที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนของศตวรรษ

ระหว่างปี ค.ศ.1887 ถึง 1954 เวียดนาม ลาว และกัมพูชา อยู่ในฐานะอาณานิคมแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส หรือที่รู้จักกันในชื่อ อินโดจีนของฝรั่งเศส อาณานิคมแห่งนี้ถูกบังคับให้เป็นแหล่งในการจัดหาทรัพยากรให้กับแผ่นดินแม่ มีการอ้างการผูกขาดโดยรัฐเพื่อผลิตภัณฑ์บางอย่าง แอลกอฮอล์ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่อินโดจีนของฝรั่งเศสเป็นแหล่งจัดหาให้กับตลาดทั้งในและนอกประเทศ ถูกรวมและจัดการด้วยความระมัดระวัง บริษัทฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Societe Francaise des Distilleries de l’Indochine (SFDI) เข้ามาช่วยรัฐบาลจัดการเรื่องเหล่านี้ ในระยะเวลานั้น SFDI ไม่ได้จำกัดการดำเนินงานอยู่ในอินโดจีนเท่านั้น แต่ยังมีการตั้งสำนักงานในสยาม

ตรงที่ตั้งของบ้านเลขที่ 1 ในย่านประวัติศาสตร์บางรัก การเลือกสถานที่ตั้งบริษัทที่บ้านเลขที่ 1 นั้นไม่น่าแปลกใจ เพราะชุมชนของชาวยุโรปได้ก่อร่างในเขตบางรัก พร้อมถนนลาดยางแห่งแรกของกรุงเทพ สถานทูตฝรั่งเศส อาคารไปรณีย์กลาง ศุลกากรแห่งแรกของกรุงเทพ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น ๆ

ตัวอาคารของบ้านเลขที่ 1 เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก เห็นได้ชัดจากหน้าจั่ว อาคาร 2 ชั้นซึ่งสร้างในช่วงต้นปี 1900 เป็นอาคารก่ออิฐและผนังรับน้ำหนัก กระเบื้องหลังคารูปเพชรของหลังคาปั้นหยาทำให้นึกถึงสไตล์ในยุคนั้น ในช่วงปี ค.ศ. 2012-2016 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ฟื้นฟูอาคารหลังนี้จากการถูกทิ้งร้าง และเพราะสถาปัตยกรรมของอาคารที่พบได้ยาก กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนบ้านเลขที่ 1 เป็นโบราณสถาน แม้ว่า SFDI จะไม่ได้ทำการอีกต่อไปแล้ว แต่ยังคงทิ้งมรดกไว้ในบ้านเลขที่ 1 แห่งนี้ และเพิ่มคุณค่าให้กับย่าน Creative District ในฐานะพื้นที่จัดงานต่าง ๆ อีกด้วย

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location