วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์) (Holy Rosary Church)

การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาที่แน่วแน่ หลังจากการล่มสลายของอยุธยา ชุมชนโปรตุเกสนั้นได้ใช้วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์) เป็นสถานที่มารวมตัวกันและนมัสการพระเจ้า

โปรตุเกสเป็นประเทศแรกประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอย่างมากกับประเทศไทย เพื่อให้ชาวโปรตุเกสได้รับการตั้งถิ่นฐานของตัวเองในอยุธยาที่มีมากถึงสามพันคน คริสตจักรโรมันสามคาทอลิกถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางศาสนาของชาวโปรตุเกสที่ได้อยู่ในบ้านหลังใหม่ไกลจากบ้านหลังเก่า ชาวโปรตุเกสกลุ่มนี้ได้อาศัยอยู่ในอยุธยาเป็นเวลานานกว่าสองศตวรรษ แต่ในปี ค.ศ. 1767 นิคมนั้นก็ถูกทำลายไปพร้อมกับการล่มสลายของอยุธยาและชาวโปรตุเกสก็ถูกบังคับให้หลบหนีไปที่กรุงเทพฯ พร้อมกับผู้รอดชีวิตคนอื่น ๆ

เมื่อไปถึงชาวโปรตุเกสจะต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่สำคัญว่าจะทำตามผู้นำพระสงฆ์ฝรั่งเศส ที่ก่อตั้งโบสถ์ซานตาครูซ ในธนบุรี หรือจะปฏิเสธและหาทางรอดด้วยตัวเอง กลุ่มที่เลือกอย่างหลังก็ได้อพยพไปอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์และสร้างคริสตจักรของตัวเองในปี ค.ศ. 1787 โบสถ์กาลหว่าร์ จึงถูกสร้างขึ้นอีกครั้งจากโครงสร้างไม้ จนรูปเป็นแบบสุดท้ายที่ยังคงสามารถเห็นได้ในปัจจุบันนี้ หลังจากการก่อสร้างที่มานานและเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1897

ปัจจุบันนี้ที่โบสถ์กาลหว่าร์ (หรือเรียกว่าคริสตจักร Kalawar) ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางศาสนาที่จะเห็นได้ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สไตล์กอธิคแบบฟื้นฟูของโบสถ์จะทำให้มองเห็นได้ง่ายจากแม่น้ำ ยอดบนสุดของโบสถ์หลักด้านหน้าเต็มไปด้วยซุ้มหน้าต่างและประตู ส่วนบริเวณภายใน คนก็สามารถเข้าไปชมการตกแต่งภายในที่งดงามสไตล์ยุโรปได้และชื่มความงามจากแสงส่องจากหน้าต่างกระจกสีที่มีการทำนุบำรุงรักษามาเป็นอย่างดี.

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location