อาคารไปรษณีย์กลาง (Grand Postal Office)

Operating Hours

9:30 am – 5:30 pm, Mon- Fri

อาคารไปรษณีย์กลาง ถือว่าเป็นอนุสรณ์ที่โอ่อ่าสง่างามในย่านบางรักที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี และมีอนาคตที่สดใสในฐานะสถานที่จัดงานประเภทต่าง ๆ

น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ระบบไปรษณีย์ของไทยมีต้นกำเนิดที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะมีการก่อตั้งไปรษณีย์ไทย การให้บริการไปรษณีย์ส่วนใหญ่นั้นจำกัดอยู่แต่สำหรับราชวงศ์ จนเมื่อปี พ.ศ. 2401 อังกฤษจึงได้ก่อตั้งไปรษณีย์กงสุลอังกฤษขึ้นเพื่อบริการรับส่งไปรษณีย์ เนื่องจากมีความต้องการจากบรรดาผู้ที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และมีการเซ็นสนธิสัญญากันระหว่างอังกฤษและสยาม

สยามจึงเริ่มขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการไปรษณีย์ และเข้าร่วมสหภาพไปรษณีย์สากลในที่สุด ซึ่งนำมาสู่การปิดบริการของไปรษณีย์กงสุลอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการขยายการบริการออกไป ทำให้มีการย้ายไปรษณีย์ไทยจากใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเจริญกรุงมายังอาคารสถานทูตอังกฤษเดิม และในปี พ.ศ. 2483 มีการปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่จนกลายมาเป็นอาคารที่มีความสง่างามในปัจจุบัน

อาคารไปรษณีย์กลางออกแบบโดย นาย หมิว จิตรเสน อภัยวงศ์ และพระสาโรชรัตนนิมมานก์ และแสดงให้เห็นถึงสไตล์ brutalist ที่เด่นชัดมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างอาคารไปรษณีย์กลางนั้นเป็นช่วงเวลาที่วงการสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากสถาปนิกชาวอิตาลีและเยอรมัน ดังนั้น อาคารไปรษณีย์กลางจึงถูกแต่งเติมให้มีด้านหน้าที่ใหญ่โต เป็นเหมือนกล่องขนาดใหญ่ และรูปแกะสลักครุฑที่ดูแข็งแรง ขณะนี้ตัวอาคารใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) ใน Creative District และยังมีอนาคตที่สดใสในฐานะสถานที่จัดงานซึ่งมีโปรแกรมงานโดดเด่น และเป็นแลนด์มาร์คถาวรในย่านประวัติศาสตร์อย่างบางรักด้วย

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location