พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว

Operating Hours

8:30 am - 3:30 pm, daily

More Information

พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว คือหัวใจของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนา

พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วก็เป็นเหมือนกับหอไอเฟลของประเทศฝรั่งเศสหรือปิรามิดของประเทศอียิปต์ ที่ไม่ว่าใครต่อใครที่ผ่านมาก็จะต้องแวะไปเยี่ยมชม ไม่งั้นก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปถึงที่จริงๆ แม้กระทั่งสำหรับคนไทยเอง พวกเราก็ยังเห็นว่าสถานที่นี้เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพและเมืองไทย

วัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญสูงสุดในประเทศไทย ชื่อของพระแก้วมรกตสื่อถึงสีขององค์พระพุทธรูปซึ่งมีสีเขียวมรกตและแกะสลักมาจากหยกอ่อน หากคุณได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตแล้วก็จะพบเรื่องราวที่น่าสนใจของการย้ายที่ประดิษฐานที่เปลี่ยนไป ไม่ต่ำกว่า 6 เมืองในช่วงเวลา 30 ปี ก่อนจะมาอยู่ที่วัดพระแก้ว

พระบรมมหาราชวังในอดีตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆเท่านั้น ส่วนพระมหากษัตริย์และพระราชวงค์ได้ทรงย้ายไปประทับที่พระราชวังดุสิตซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตอนเหนือ เนื่องจากที่พระบรมมหาราชวังนั้นประกอบไปด้วยหลายพระที่นั่งที่สวยงาม รับรองได้ว่าคุณจะเดินเพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมที่น่าชื่นชมของที่นี่

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location