สถานทูตโปรตุเกส (Embassy of Portugal, Bangkok)

Operating Hours

By appointment only

สถานทูตโปรตุเกสในกรุงเทพฯ สถานที่ที่สำคัญที่สุดของมิตรภาพ 500 ปี

ถ้าคุณเอาขนมไทยอย่าง ทองหยิบ ให้คนโปรตุเกสลองชิม เขาอาจจะถามคุณว่านี่คือ “ตรูซูช ดาช กัลดัช” (Trouxas das caldas) หรือเปล่า? พร้อมกับทำหน้าสงสัย และเหตุการณ์เดียวกันก็คงจะเกิดขึ้นกับ ฝอยทอง พวกเขาจะเรียกมันว่า “ฟีอูซ เดอ ออวูซ” (Fios de ovos) ปฏิกิริยาตอบสนองเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างโปรตุเกสกับไทย กว่า 500 ปี ซึ่งส่งผลที่ดีทางด้านวัฒนธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับประเทศไทยแล้วโปรตุเกสทิ้งร่องรอยวัฒนธรรมไว้ในของหวานอย่างเด่นชัด

ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-โปรตุเกสนั้นเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 15 เมื่อโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับไทยเพื่อรักษาอำนาจทางเศรษฐกิจและอิทธิพลทางการค้า จนกระทั่งปี พ.ศ. 2088 สยามยอมรับโปรตุเกสเป็นพันธมิตร จากการที่โปรตุเกสช่วยสยามร่วมรบกับพม่าที่เชียงกราน ชาวโปรตุเกสจึงได้รับการจัดสรรที่ดินในอยุธยา โดยสมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงให้ลงหลักปักฐาน สร้างบ้านและโบสถ์ได้ หลังจากนั้นด้วยช่วงเวลาแห่งการผสมผสานของทั้งสองวัฒนธรรม ฝอยทองก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย มารี กีมาร์ เดอ ปีนา ชาวสยามลูกหลานชาวโปรตุเกส ที่เกิดที่หมู่บ้านโปรตุเกสในอยุธยา

ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศนี้แข็งแกร่งมาก ถึงแม้ว่าอาณาจักรอยุธยาจะล่มสลายลงในช่วงปี ค.ศ. 1760 ชาวโปรตุเกสก็ยังเลือกที่จะตามชาวสยามมายังเมืองหลวงแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ พวกเขาตั้งถิ่นฐานใน 2 ย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา คือย่านกุฎีจีน และตลาดน้อย มรดกที่ชาวโปรตุเกสทิ้งไว้นั้นมีอยู่หลายแห่ง เช่น โบสถ์ซานตาครูซ โบสถ์กาลหว่าร์ และสิ่งก่อสร้างของสถานทูตโปรตุเกสในย่าน Creative District ในปี พ.ศ. 2363 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานที่ดินในย่านบางรักเพื่อสร้างเป็นสถานกงสุลโปรตุเกสแห่งแรก ซึ่งกลายมาเป็นสถานทูตโปรตุเกสในทุกวันนี้

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location