สถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ (Embassy of France, Bangkok)

Operating Hours

By appointment only

สถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการลงทุนร่วมกันยาวนาน 300 ปี ของทั้ง 2 ประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสและไทยนั้นถือว่าไม่ง่ายเลย ผ่านทั้งช่วงเวลาสูงสุดของสันติภาพและช่วงต่ำสุดแห่งความขัดแย้งมาตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในเชิงประวัติศาสตร์กล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ต้อนรับคณะทูต 2 คณะจากสยามใน พ.ศ. 2227 และ พ.ศ. 2229 การมาถึงของคณะทูตที่เมืองแบร็สต์ ประเทศฝรั่งเศส ทำให้ชาวเมืองประหลาดใจมาก จนถึงกับเปลี่ยนชื่อถนนสายหลักของเมืองเป็น rue de Siam (ถนนสยาม) เพื่อเป็นเกียรติกับการมาเยือนครั้งนั้น

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายจากทั้งสองฝ่ายตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน ฝรั่งเศสลงทุนในประเทศไทยหลายทาง แต่ที่โดดเด่นคือ การลงทุนด้านวัฒนธรรมผ่านฝ่ายความร่วมมือและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศสในกรุงเทพ ฯ สถานทูตจัดกิจกรรม เช่น แกเลอรี่ไนท์ เป็นประจำ สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของสถานทูตแสดงให้คนพื้นที่เห็นสิ่งที่แตกต่างออกไป สถานทูตแห่งนี้ออกแบบโดย ADPI “รูปทรงปริซึมขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงการตีความสถาปัตยกรรมท้องถิ่นในเชิงร่วมสมัยอย่างมาก โครงร่างที่นำมาปรับใช้คือลักษณะที่คล้ายกับบ้านทรงไทยซึ่งมีหลังคากว้าง สูงชัน ลาดเอียง และมีกันสาดยื่นออกมา

การตั้งชื่อถนนตามชื่อสยามไม่เคยถูกลืมเลือน ในปี พ.ศ. 2556 ถนนเจริญกรุงซอย 36 ซึ่งสถานทูตตั้งอยู่ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ถนนแบร็สต์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 300 ปีความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ทุกวันนี้ เราสามารถเดินเล่นในเขตประวัติศาสตร์บางรักและย่าน Creative District มองหาสัญลักษณ์ต่าง ๆ และรับรู้ว่านี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นฝรั่งเศสในประเทศไทย

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location