ด้วยการสร้างสถานที่สำหรับการจัดแสดงและการโปรโมทความคิดสร้างสรรค์ต่อสาธารณะ CDF ตั้งใจให้ Creative District กรุงเทพฯ ทำหน้าที่เหมือนคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่

“มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์” หรือ Creative District Foundation (CDF) มองเห็นภาพย่านพื้นที่ในกรุงเทพฯ ที่ทำงานในฐานะระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย ครอบคลุม พึงพากันและกัน มีความยืดหยุ่น ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วค่อย ๆ สร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมา มูลนิธิระบุตัวและทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพยายามทำโครงการซึ่งมีความสำคัญให้สำเร็จ เพื่อทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกลุ่มและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ เติมเต็มความต้องการ หรือแก้ปัญหา และเพิ่มคุณค่าแบบถาวรให้กับย่าน Creative District และเริ่มทำให้เกิดผลตอบรับเชิงบวก

สิ่งที่โครงการของการของมูลนิธิสนใจแสดงให้เห็นแง่มุมที่สำคัญหลายแง่มุมของย่านพื้นที่นั้น และการใช้ชีวิตชุมชนในเขตบางรักและคลองสาน สิ่งที่พวกเขาสนใจได้แก่

– ศิลปะและการแสดง – การสนับสนุนนวัตกรรมทางด้านวัฒนธรรม
– ชุมชน – สนับสนุนการมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ และการโปรโมทชุมชน
– การออกแบบและดิจิทัล – สนับสนุนการออกแบบและนวัตกรรมดิติทัล
– อาหาร – สนับสนุนความยั่งยืนด้านอาหารและนวัตกรรมด้านประกอบอาหาร
– การอนุรักษ์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ – สนับสนุนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบต่ออสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่
– การวางผังชุมชนเมืองและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม – สนับสนุนการแทรกแซงทั้งในเรื่องเล็กน้อยและเรื่องสำคัญซึ่งจะช่วยให้ย่านพื้นที่ฟื้นตัวได้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจของมูลนิธิ

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location