โครงการรณรงค์เพื่อโลกสะอาด Clean Up the World ในกรุงเทพเตรียมพร้อมสำหรับการทำความสะอาด และมีการใช้อาสาสมัครภาคพลเมืองเพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อเป้าหมายระยะยาว

โครงการรณรงค์เพื่อโลกสะอาด Clean Up the World เป็นแคมเปญด้านสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ชุมชนทั่วทุกมุมโลกได้ทำความสะอาด แก้ไข และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขณะนี้โครงการดำเนินมาเป็นปีที่ 25 แล้ว ภายใต้การสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) มีการระดมอาสาสมัครกว่า 35 ล้านคนจาก130 ประเทศในทุกปี ทำให้โครงการนี้เป็นแคมเปญด้านสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พันธมิตร Bangkok River ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนร่วมของแคมเปญระดับโลกในกรุงเทพฯ พันธมิตรของเราทั้งที่เป็นโรงแรมและสถานที่อื่น ๆ ทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร Eco-Capitals Forum (ร่วมกับสถานทูตประเทศต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ) ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ กลุ่มชุมชน และชาวบ้านใกล้เคียง เพื่อเก็บขยะออกจากถนน สถานที่สาธารณะ ลำคลองซึ่งเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา และริมหาดฝั่งอ่าวไทย

โครงการรณรงค์เพื่อโลกสะอาด Clean Up the World ในกรุงเทพ ยังทำสิ่งที่แตกต่าง ผู้จัดมีการใช้อาสาสมัครภาคพลเมืองในการทำกิจกรรม เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนนี้

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location