สมาคมเผยแผ่คุณธรรมและงานกุศลจีจินเกาะ (Chee Chin Khor Society)

Operating Hours

8:30 am - 4:00 pm, daily

การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบพุทธไทยและจีนทำให้ จีจินเกาะเป็นวัดริมแม่น้ำที่มีความเป็นเอกลักษณ์

บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำกรุงเทพฯ มีเจดีย์จีนที่ตั้งตระหง่านอยู่ ผู้คนที่ล่องเรือมาจะเห็นได้ชัดเจน หลังคาของตัวทววิหารจะมีสีส้มที่มีลักษณะที่โดดเด่น ผู้คนมักจะสงสัยว่ามันคืออะไร คำตอบก็คือ มันเป็นโครงสร้างอาคารส่วนหนึ่งของสมาคมเผยแผ่คุณธรรมจีจินเกาะ ที่ซ่อนตัวอยู่ในวัดต่างๆ มานานหลายทศวรรษ

สมาคมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2495 เป็นสมาคมการกุศลหนึ่งที่ได้ดำเนินการด้านการเผยแผ่คุณธรรมและงานกุศลสงเคราะห์มาเป็นเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ได้มีการแจกจ่ายข้าว ผ้าห่ม โลงศพ และของจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ผู้ยากไร้ และยังเข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติต่าง ๆ การเข้าหาชุมชนโดยอาศัยการใช้บทบัญญัติ เช่นช่วงอาหารกลางวันของนักเรียน ท้ายสุดในปี 2536 สมาคมก็ได้พบที่ตั้งหลักปักฐาน และจัดหาที่ตั้งสำนักงานใหญ่ได้ในคลองสานที่มีเจดีย์ตั้งอยู่

การเยี่ยมชมสถานที่นี้ ขอแนะนำว่าเหมาะมากสำหรับทุกคนที่ไม่เพียงแต่เห็นคุณค่าการทำงานการกุศล แต่ยังรวมไปถึงความงามของสถาปัตยกรรมของวัด ทางสมาคมได้ผสมผสานรูปแบบพุทธแบบไทยและจีนออกมาเป็นวัดที่สะดุดตา พระพุทธรูปไทย ตั้งอยู่กับเทพจีนในห้องพระวิหารและอุโมงค์ต่าง ๆ ซึ่งมีการตกแต่งภายในแบบเอเชียตะวันออก จากนั้นขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามแม่น้ำจากริเวอร์ซิตี้กรุงเทพฯไปตลาดคลองสานและเดินขึ้นเหนือไปตามฝั่งแม่น้ำ ผ่านโครงการเดอะแจมแฟคทอรี่ ที่เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนคิดในยามบ่าย ซึ่งอยู่ภายในบริเวณของสมาคม เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location