พันธกิจของ ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ คือ “การอยู่ร่วมกับสังคมและห่วงใยสิ่งแวดล้อม”

ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์อุทิศตัวให้กับการมีส่วนร่วมเชิงบวกกับชุมชนท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พวกเขาเชื่อว่าทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบ ในการทำให้โลกนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการมีอยู่ของมนุษย์ พนักงานของเอเทรียมจะแบ่งเวลาให้ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ชุมชนในท้องถิ่น และช่วยทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งทำให้มั่นใจว่าเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหมดของเอเทรียมนั้นเป็นมิตรกับโลก โดยโรงแรมในเครือทุกแห่งจะทำตามแนวคิดเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม “Think First Think Earth” ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ยืนยันความคิดที่ว่าจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งการปลูกกล้วยไม้และดอกไม้ขึ้นเองเพื่อใช้ในห้องพัก และตกแต่งโรงแรม ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้เครื่องอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location