สุสานโปรเตสแตนต์กรุงเทพ (Bangkok Protestant Cemetery)

เป็นที่ทราบกันดีทั่วโลกว่ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งศาสนาพุทธและคงไม่มีใครคิดเป็นอย่างอื่น เมืองเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่มั่งคั่งที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับชาวพุทธและผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธทั้งหลาย ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ประกาศศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการแต่ศาสนาพุทธผูกอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆ ของคนไทย ศาสนาที่เด่นใดๆ มักจะทำให้คนลืมความหลากหลายของศาสนาที่ยังคงมีอยู่ ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวหลายๆ คนต่างประหลาดใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นสุสานโปรเตสแตนต์กรุงเทพ ที่ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2396

ระหว่างช่วงการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Monkut/Rama IV) กรุงเทพยังเป็นเมืองเล็กๆ และเป็นเมืองหน้าด่านสำหรับหลายๆ ชาติในยุโรป ขณะที่ชุมชมชาวโปรเตสแตนต์เติบโตขึ้นความต้องการพื้นที่ในการฝังศพของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เริ่มแรกชุมชนได้ขออนุญาตจากพวกโปรตุเกสที่จะใช้สุสานของแคทอลิคก่อน จนในที่สุดชุมชนก็ได้ร้องขอพระบรมราชานุญาติจากพระมหากษัตริย์เพื่อขอให้มีสุสานของตัวเอง และได้รับพระบรมราชานุญาติเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2396 ในปัจจุบันสุสานนี้เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยืนยันทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพกับยุโรป ผู้บุกเบิกในยุคนั้นได้แก่แพทย์ ผู้เผยแพร่ศาสนาและคนอื่นๆ ที่เขามามีอิทธิพลในสยาม ซึ่งเขาเหล่านี้ก็ได้ถูกฝังที่ในสุสานแห่งนี้ การเดินเยี่ยมชมสุสานแห่งนี้เป็นการเปิดโลกกว้างให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชม และเป็นเครื่องยืนยันถึงสาเหตุหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นประเทศไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะการเปิดกว้างในช่วงแรกๆ นั้นเอง คุณสามารถหาอ่านข้อมูลก่อนเข้าชมและลองหารายชื่อบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่ในสุสานได้ อาทิเช่น พลเรือเอกเซอร์จอน บุช ดอกเตอร์แดเนียล บีช แบรดลีย์ และเฮนรี่ อลาบลาสเตอร์

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location