พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Operating Hours

9:00 am - 4:00 pm, Wed - Sun

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินำเสนอผลงานศิลปะในอดีตที่จะทำให้คุณย้อนเวลากลับไปชื่นชมถึงวัฒนธรรมไทยอันเก่าแก่ได้เป็นอย่างดี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เคยมีชื่อเรียกว่า “วังหน้า” ซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยของอุปราช โดยส่วนมากจะเป็นลูกชายหรือพี่น้องของกษัตริย์ พื้นที่กว้างแห่งนี้ถูกบริหารและจัดการตามคำสั่งของราชวงศ์ หากคุณมีโอกาสได้เดินเล่นในบริเวณนี้ คุณจะสามารถเห็นได้ถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมและความสำคัญของที่พักอาศัยของราชวงศ์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระงับประเพณีการแต่งตั้งกษัตริย์แบบราชทายาทเปลี่ยนเป็นระบบมุงกุฎราชกุมาร การใช้งานของพื้นที่นี้จึงไม่ได้ถูกใช้มากนัก อุปราชคนล่าสุดทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้ถึงปี ค.ศ 1885 และ ในปี ค.ส. 1887 พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑเพื่อที่จะจัดแสดงวัตถุโบราณจำนวนมาก ซึ่งเป็นมรดกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว

ในขณะนี้พิพิธภัณฑบริหารโดยกรมศิลปากร หนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวกับงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ เพราะว่ามีส่วนสำคัญของการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยที่เก่าแก่และยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกด้วย คอลเลคชั่นประวัติศาสตร์ไทยประกอบไปด้วย ข้อความจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งเป็นแท่นหินที่บันทึกข้อความต้นฉบับของภาษาไทยเอาไว้ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์กร UNESCO ว่าเป็นหนึ่งในความทรงจำที่สำคัญมากของโลก ประวัติศาสตร์ของโบราณคดีและศิลปะชาติไทยสามารถบอกเราได้สองอย่าง คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน และ วิวัฒนาการของศิลปะชาติไทย มัณฑนศิลป์และชาติพันธุ์วิทยานำเสนอขบวนราชรถที่ถูกใช้ในพิธีหลวงในสีทองอร่ามและสีแดงที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งทำให้เห็นถึงตวามสง่างามของชาติไทยในอดีตอย่างแท้จริง

พิพิธภัณฑแห่งนี้มีการจัดทัวร์เพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมสามารถเข้าใจถึงอีดตของประเทศไทยได้อย่างลึกซึ้งพิพิธภัณฑนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องที่เที่ยวขึ้นชื่ออยู่หลายแห่งเช่น พระบรมมหาราชวัง และ วัดโพธิ์ สถานที่ที่น่าสนใจที่สุดคงจะไม่พ้น พิพิธภัณฑสยาม ซึ่งจะทำให้เราสามารถศึกษาประวัติศาตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ทำให้พิพิธภัณฑแห่งนี้เป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ิและวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์เข้ากันได้เป็นอย่างดี

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location