พิพิธภัณฑ์ต่อต้านการคอรัปชั่น (Anti Corruption Museum)

Operating Hours

9:00 AM - 4:00 PM, Mon - Fri

More Information

พิพิธภัณฑ์ต่อต้านการคอรัปชั่นถูกสร้างขึ้นเพื่อปลูกฝังรากลึกลงไปในจิตใจของเด็กเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบของการคอร์รัปชั่นทางการเมืองด้วยความหวังว่าในอนาคตพวกเขาจะไม่ผ่อนปรนต่อการทำดังกล่าว

การทุจริตมีอยู่ในทุกประเทศและไม่มีรัฐใดในโลกนี้ที่จะเป็นอิสระจากมันได้ เมื่อประเทศกำลังเจริญเติบโตและค่อยๆพัฒนาขึ้น เจตจำนงในการพัฒนาทางการเมืองในการดำเนินการเพื่อยับยั้งการคอรัปชั่นสามารถลดการทุจริตนี้ลงได้ แต่การเดินทางไปสู่การขจัดความทุจริตแบบถอนรากถอนโคนนั้นไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากบุคคลที่ทุจริตจะต้องพัฒนาวิธีการทุจริตที่มีเลห์เหลี่ยมกลโกงมากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งหนทางและผลประโยชน์ของพวกเขา ประเทศไทยมีการจัดการกับการทุจริตมานานหลายศตวรรษและประสบความสำเร็จในระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยหน่วยงานล่าสุดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านการทุจริตคือคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (NACC). NACC ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เพื่อป้องกัน ปราบปราม และตรวจสอบการทุจริตทุกรูปแบบในภาครัฐ ส่วนหนึ่งของภารกิจในฐานะหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตที่ต้องทำคืองานด้านการให้ความรู้และการศึกษา หน่วยงานนี้จึงได้ทำการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ต่อต้านการคอรัปชั่นขึ้นในเขตดุสิตเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้ตระหนักและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต

พิพิธภัณฑ์ต่อต้านการทุจริตตั้งอยู่ในอาคารสามชั้น นิทรรศการมีการจัดตั้งแบบถาวรแบ่งออกเป็นสิบโซนที่ออกแบบมาเพื่อนำผู้เข้าชมได้รู้สึกเหมือนได้เดินทางเข้าไปสู่ความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้เกิดการตอบสนอง สองสามโซนแรกจะมีการสอนผู้เข้าชมเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปของการทุจริตก่อนที่จะเจาะลึกลงไปในกรณีศึกษาเฉพาะ การแสดงนิทรรศการเหล่านี้รวมไปถึงการทุจริตที่มีชื่อเสียงที่ฉาวโฉ่เช่นโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ที่ซึ่งสูญเงินภาษี ประชาชนไปถึง 23,000 ล้านบาท การทุจริตเกี่ยวกับการจัดหารถดับเพลิงและเรือที่มีมูลค่า 2.2 พันล้านบาทและไฮไลท์อื่น ๆ อีกมากมาย กลุ่มโซนถัดไปจะอธิบายถึงบทบาทและขั้นตอนการทำงานของ NACC และวิธีที่จะเข้าใจถึงตัวเลขที่เสียหาย ใกล้กันกับการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์จะแนะนำว่าในฐานะผู้เข้าชมเราสามารถทำอะไรได้บ้างและแสดงให้เห็นถึงภาพบุคคลที่เป็นผู้นำสำคัญในการขัดขวางการทุจริตต่างๆ

ในขณะที่นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์นี้มีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแต่ข้อมูลเจาะจงลึกเข้าไปในแต่ละหัวข้อนั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย จะเป็นการดีที่สุดที่จะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กับคนไทยในท้องถิ่นที่สามารถแปลและตอบคำถามเพื่อที่คุณจะได้รับชมนิทรรศการและได้รับประสบการณ์แบบเต็มรูปแบบ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ด้วยเหตุนี้การนำเสนอจึงมุ่งเน้นที่นักเรียนเป็นหลัก หากบังเอิญว่าได้เดินทางมาเที่ยวชมในเขตดุสิตนี้ ผู้เข้าชมสามารถเข้ามาเรียนรู้ในสถานที่แห่งนี้ที่ยังไม่มีใครเข้ามาสำรวจบ่อยนัก เพื่อจะได้รับทราบมุมมองเกี่ยวกับระบบการจัดการของไทยในการต่อต้านการทุจริตและเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนของการพัฒนาประเทศแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location