โรงแรม และรีสอร์ท & สปาในเครืออนันตรา สนับสนุนความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม

ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โรงแรม และรีสอร์ท & สปาในเครืออนันตราทำงานอย่างไม่หยุดยังเพื่อรักษาจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งพวกเขาเองเรียกว่า บ้าน
ด้วยความร่วมมือกับแขกของโรงแรม ทีมงานได้ทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมากมายในประเทศที่โรงแรมตั้งอยู่ และพวกเขายังสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทั้งการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน การใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับบริจาคจากแขกของโรงแรมให้กับองค์กรที่ดำเนินงานซึ่งจำเป็นกับชุมชน

ความมุ่งมั่นของพวกเขารวมถึงงานด้านการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ สุขภาพและความปลอดภัย คุณภาพ และสังคมวัฒนธรรม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location