สำรวจผลงานของศิลปินไทยและเวียดนาม

แกลเลอรี่ที่โปร่งสบายแห่งนี้ตั้งอยู่ในห้องโถงใหญ่ของริเวอร์ซิตี้กรุงเทพ ซึ่งมีภาพวาดและประติมากรรมของศิลปินไทยและเวียดนามอยู่มากมาย เฉลิมฉลองงานศิลป์ระดับภูมิภาค 333 BaBaBa Gallery มีความประสงค์ที่จะนำเสนอผลงานศิลปะท้องถิ่นเป็นหลัก

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location