โครงการจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รวบรวมศิลปินไทยชื่อดังมากมายและวาดภาพเล่าที่สื่อถึงความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร

รัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 โดยรัชกาลที่ 1 มีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมากมายในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เช่น วัง วัด และ ที่ทำการของรัฐบาล ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากความสำเร็จของราชวงศ์จักรี รัตนโกสินทร์ถือได้ว่าเป็นเกาะๆ หนึ่ง เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง แม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันออกและมีคลองอีกสองแห่งจากทิศตะวันตก ซึ่งคลองโอ่งอ่างคือหนึ่งในคลองที่ล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์

โครงการโอ่งอ่างสตรีทอาร์ตคือหนึ่งในหลายของโครงการที่น่าสนใจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน คุณ อัศวิน ขวัญเมือง ซึ่งทางสำนักงานเขตได้ร่วมมือกับ อุไรพาณิชย์ และ ATM Spray เพื่อให้มีโครงการที่น่าสนใจนี้เกิดขึ้น โดยโครงการนี้ต้องการจะให้บริเวณสะพานภาณุพันธ์และสะพานดำรงสถิตเป็นแลนด์มารค์ของการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครแห่งใหม่

นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศโดยส่วนมากแล้ว จะไปเยี่ยมชม พระบรมหาราชวัง วัดอรุณ และวัดโพธิ์
อย่างไรก็ตาม ไชน่าทาวน์หรือเยาวราชที่กรุงเทพมหานคร คือ หนึ่งย่านคนจีนที่นอกประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากว่าชาวจีนได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานาน คลองโอ่งอ่างตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเยาวราชและบริเวณพระบรมหาราชวัง จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่น่าสนใจมาก ๆ นอกเหนือจากจิตรกรรมฝาผนังแล้ว ยังมีการพัฒนาและบริการด้านอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การทำผนังใหม่ พื้นใหม่ ฟุตบาทใหม่ รวมไปถึงเรือจากพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย

ในโครงการสตรีทอาร์ตครั้งนี้มีศิลปินไทยชื่อดังมากมายที่ได้เข้าร่วมโครงการ เช่น Alex Face, Bigdel, Pakorn & Asin, Bonus Tmc, Mauy & MSV, Alaii, Joker EB และ ศิลปินจากกลุ่ม Happening
โดยผลงานของศิลปินทั้งหมดจะอยู่บนกำแพงของทั้งสองฝั่งของคลองและถ่ายทอดความเป็นมาของย่านกรุงเก่าได้เป็นอย่างดี

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location