วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารหนึ่งในวัดเก่าแก่ของไทย ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของฝั่งธนบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ สร้างเป็นวัดขึ้นแล้วน้อมเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ ๓ และทรงสร้างพระราชทานทั้งพระวิหารหลวงและพระประธานสำหรับพระวิหารหลวง คือ หลวงพ่อโต หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน ภายในพระอุโบสถซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระวิหาร มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติที่แทรกเรื่องราวชีวิตชาวบ้านชาวเมืองสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้ว ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมอย่างยิ่งอีกด้วยนอกจากนั้นยังมี หอมณเฑียรธรรมเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บประไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ ๔ หน้าพระวิหารหลวงยังมีหอระฆังฝีมือคนรุ่นใหม่ สำหรับไว้ระฆังยักษ์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทางเข้าวัดมีเจดีย์หิน ทำมาจากเมืองจีน เรียกว่า ถะ เป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก

นอกจาก พระพุทธไตรรัตนนายก ด้านขวามือของพระวิหารหลวงซึ่งเป็นพระอุโบสถ ภายในยังมีพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ซึ่งวัดกัลยาณมิตรแห่งนี้ถือเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็น และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและถึงแม้พระอุโบสถจะ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ที่สวยงามแบบพระวิหารหลวง แต่ก็ยังคงงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนด้วยหน้าบันปั้นลายดอกไม้ประดับ กระเบื้องเคลือบสลับสีลายจีน เป็นความสวยงามของศิลปะจีนที่อยู่ในวัดไทยซึ่งดึงดูดสายตาให้ชวนมองด้วยความชื่นชมยิ่งนัก และอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือ “หอระฆัง” เพราะด้านล่างมีระฆังใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สมกับเป็นวัดที่มีการผสมผสานของศิลปะไทย-จีนที่หลอมหลวมกันไว้ได้อย่างลงตัว

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location