ธนาคารไทยพาณิชย์

Operating Hours

8:00 AM - 3:30 PM (Monday - Friday)

How to get there

  • Walk from Marine Department Pier or Si Phaya Pier

ธนาคารไทยพาณิชย์ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เป็นที่เคารพกันในฐานะ “บิดาของธนาคารไทย” ในช่วงเวลาอดีตของประเทศไทย มีเพียงธนาคารของชาวต่างชาติเท่านั้นที่เปิดทำการ เช่น HSBC ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2431 หลังจากนั้นไม่นานในปี พ.ศ. 2447 เจ้าชายมหิศรราชหฤทัย ได้ก่อตั้งธนาคารท้องถิ่นขึ้นซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่แรกของประเทศไทยในนาม “บุคคลัภย์” ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลืออุตหรรมทางการเงินที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย 

 ธนาคารแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถานปนนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อว่า แอนนิเบลล์ ริก็อตติ การสร้างธนาคารแห่งนี้เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2449 ถึง พ.ศ. 2453 ในเพียงเวลาไม่นานธนาคารแห่งนี้เป็นที่สนใจกับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากซึ่งทำให้ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อธนาคารแห่งนี้ว่า “แบงค์สยามกัมาจล ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ชื่อของธนาคารแห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน “ธนาคารไทยพาณิชย์”  

ตั้งแต่สาขาแรกที่ตลาดน้อยจนถึงตอนนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ขยายสาขาทั่วประเทศถึง 750 สาขา เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในปัจจุบันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยยังเปิดให้บริการอยู่ โดยภายในธนาคารจะประกอบไปด้วยปติมากรรมโบราณมากมายและยังมีส่วนพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอของเก่าในอดีตมากมาย เช่น สมุดบัญชีเก่า เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ดีด และ รูปปั้นของผู้ก่อตั้ง ธนาคารแห่งนี้ยังล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากมายและอยู่ใกล้กับโบสถ์กาลหว่าร์ อีกด้วย 

Explore Categories

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location