Event

Unloveable : ชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้

When

Sat 30 November 2019 - Sun 12 January 2020

1PM - 7PM

About 1Projects

1PROJECTS รวบรวมโปรเจคศิลปะร่วมสมัยของทวีปเอเชีย ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนศิลปินร่วมสมัยในงานแสดงศิลปะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ที่แกลเลอรี่ในต่างประเทศ หรือ ที่แกลลอรี่ของ 1PROJECTS ในกรุงเทพฯ

Read more

Unloveable: ชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้
by SK secret killer – คธา แสงแข

ในผลงานที่ผ่านๆมาของ คธา แสงแข สามารถขยายความความรู้สึกต่างๆ ในแต่ละช่วงชีวิต มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในเข้ามากระทบและ รบกวนจิตใจของศิลปิน คธา มักตั้งคำถามกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยใช้ การนำเสนอที่หลากหลาย ทั้งศิลปะจัดวาง วิดีโอ และประติมากรรม ทั้งนี้ชิ้นงานทั้งหมดของคธา ก็จะถูกจัดการด้วยกระบวนทัศน์แบบ Radical และตั้งคำถามต่อผู้มีอำนาจอย่างถึงพริกถึงขิง แต่ตัวงานก็ยังมีความงามของ Visual Element ดึงดูดให้เราเข้าไปค้นหาความหมาย เหมือนกับการ เอาแท่งเหล็กยัดใส่ในหมอนแล้วฟาดหมอนนั้นใส่ผู้มีอำนาจที่ถูกตั้งคำถามจากงานของศิลปิน และผู้มีอำนาจในสังคมตรรกะป่วยๆของเรานั้น ก็ หมายถึงในทุกระดับของสังคม ตั้งแต่สถาบันครอบครัว โรงเรียน วัด หน่วยงานรัฐ แม้กระทั่งเอกชน โดยครั้งนี้มีการสวมบทบาท “SK” Secret Killer เป็นตัวตนที่ “คธา” สร้างขึ้น “กลายเป็น” ศิลปินเพลงแร็ป ที่เขียนเพลงแร็ปออกมาจากความกดดันในชีวิตจากปัจจัยจากคนใกล้ตัวและ สังคมการเมืองผสมปนเปกัน เพราะแนวดนตรี Hip Hop นั้นถือกำเนิดขึ้นมาในสภาวะกดดัน และขาดเสรีภาพในการแสดงออก สุดท้ายเมื่อเรา เข้าไปอ่านงานศิลปะของเขาอย่างจริงจัง ก็จะเหมือนโดนฟาดหัวด้วยคำถามหนักๆว่า….. ในความรักความสัมพันธ์ในแต่ละระดับนั้น ……ใครคือ คนที่กำลังควบคุมเรา…

[เกริ่นนำและบทความประกอบนิทรรศการโดย นรเศรษฐ์ ไวศยกุล]

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location