Event

STRATA by PhotoBangkok at 1PROJECTS

When

Sat 3 August - Sun 22 September 2019

About 1Projects

1PROJECTS รวบรวมโปรเจคศิลปะร่วมสมัยของทวีปเอเชีย ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนศิลปินร่วมสมัยในงานแสดงศิลปะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ที่แกลเลอรี่ในต่างประเทศ หรือ ที่แกลลอรี่ของ 1PROJECTS ในกรุงเทพฯ

Read more

การเปิด: วันเสาร์ 3 สิงหาคม 2019 6 – 9pm (1PROJECTS)

ภายใต้การสรรค์สร้างงานศิลป์ที่สอดแทรกอยู่ คือการคงอยู่ระหว่างความจริงกับจินตนาการ เรื่องราวของปัจเจกและ ประวัติศาสตร์ร่วม มุมมองส่วนบุคคล และตามข้อเท็จจริง สถาวะในห้วงเวลากับสถานที่ ภาพถ่ายได้ทำหน้าที่ที่นอกเหนือจากเป็นแค่การบันทึกมาเป็นการแสดงออกถึงสุนทรียะ ส่งผ่านเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประเด็นทางสังคม

STRATA โปรเจคงาน Pop-up Exhibitions ของทางโฟโต้บางกอก เพื่อสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมปัจจุบัน โดยในปีนี้ ได้นำเสนอผลงานจาก 7 ศิลปิน 5 นิทรรศการ ที่สะท้อนถึงสภาพสังคมและการเมืองในปัจจุบันที่ทุกอย่างมีความซับซ้อน สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็น ศิลปินทั้ง 7 นำเสนองานภาพถ่ายที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้วยประเภทของ ภาพถ่าย หัวข้อ หรือแม้แต่เทคนิคที่ใช้ งานแต่ละชุดนำเสนอหลากหลายแง่มุม ที่แทรกอยู่ในทุกองค์ประกอบ การส่งผ่าน เผยแพร่ข้อมูล และการทำความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆ

งานของศิลปิน Luis del Amo และ Suzanne Moxhay เปรียบเสมือนตัวแทนจากทางฝั่งสังคมของยุโรป ในนิทรรศการ Madrid in Black and White, Luis del Amo นำเสนอภาพบางส่วนของอดีตที่ดูหรูหราและสวยงามของ Madrid ในขณะที่ Suzanne Moxhay กับนิทรรศการ Expanse สร้างงานที่เป็นเสมือนการจัดฉาก สร้างสภาวะแวดล้อม ที่พยายามจัดการกับขอบเขตระหว่าง ภายนอกและภายใน

นิทรรศการ ฉันรักเมืองไทย โดย นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ และ ชรินทร ราชุรัชต สะท้อนภาพของสภาพสังคมไทยผ่านแนวคิด แนวทางวิพากษ์วิจารณ์ของคนรุ่นใหม่  “What a wonderful world?” ผลงานของสองศิลปิน Tetsuya Kusu และ John Hulme, เสนอภาพของกลุ่มคนชายขอบของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

เอกรัตน์ ปัญญะธารา เสนอภาพของกรุงเทพในอีกด้านหนึ่งในนิทรรศการ Interlude มหานครนี้ถูกนำเสนอผ่านความนิ่ง ความว่าง เหลือเพียงแค่ร่องรอยของสิ่งที่เกิดขึ้น

ศิลปินที่เข้าร่วมในโปรเจคนี้นำเสนองานที่พูดถึงความซับซ้อน ลำดับชั้นของสังคมของสภาพชีวิตที่มาจากพื้นฐานและ เรื่องราวที่หลากหลายแตกต่าง เพื่อเป็นการสะท้อนถึงตัวตนและเปิดโอกาสให้กับบทสนทนาการแลกเปลี่ยนทางความคิด ที่เปิดกว้าง ทุกๆการกระทำ การสร้างสรรค์ ไม่มีสิ่งไหนที่เป็น
กลาง ทุกสิ่งต่างมีนัยยะทั้งในแนวคิดและการที่เราเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งที่เราเห็นตรงหน้าหรือสิ่งที่เราเคยคิดว่ามั่นใจ อาจจะเป็นสิ่งที่กลับมาท้าทายเราให้มองเห็น ท่ามกลางความคลุมเครือไม่มีสิ่งใดที่แน่นอน

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location